Termine

 

Alle Termine 2017                          -

 

Januar

20.01.2017 - 28.01.2017 Enduro Tour Marokko

27.01.2017 - 04.02.2017 Enduro Tour Marokko

 

Februar

03.02.2017 - 11.02.2017 Enduro Tour Marokko

17.02.2017 - 20.02.2017 Enduro Tour Istrien  -reserviert Krawitz Gruppe- 

25.02.2017 - 28.02.2017 Enduro Tour Istrien

 

März

23.03.2017 - 26.03.2017 Enduro Tour Slowakei

31.03.2017 - 02.04.2017 King of the Hill/ Ro

 

April

06.04.2017 - 09.04.2017 Enduro Tour Toskana

14.04.2017 - 17.04.2017 Enduro Tour Slowakei

21.04.2017 - 23.04.2017 Enduro-Tour GCC Triptis

28.04.2017 - 30.04.2017 Enduro Tour Slowakei

 

Mai

04.05.2017 - 07.05.2017 EnduroPanorama/ RO

12.05.2017 - 14.05.2017 GCC Walldorf

25.05.2017 - 28.05.2017 Enduro Tour Slowakei                                 

 

Juni

02.06.2017 - 05.06.2017 Enduro Tour Slowakei

09.06.2017 - 11.06.2017 GCC Venusberg

15.06.2017 - 18.06.2017 Erzbergrodeo/ A

22.06.2017 - 25.06.2017 Enduro Tour Slowakei

30.06.2017 - 02.07.2017 GCC Rudolstadt

 

Juli

01.07.2017 - 08.07.2017 Enduro Tour Rumänien

08.07.2017 - 15.07.2017 Enduro Tour Rumänien

21.07.2017 - 23.07.2017 GCC Goldbach

25.07.2017 - 29.07.2017 Romaniacs/ RO

 

August

13.08.2017 - 18.08.2017 Six Days CrazyJob/ BG

26.08.2017 - 02.09.2017 Enduro Tour Rumänien

 

September

02.09.2017 - 09.09.2017 Enduro Tour Rumänien

08.09.2017 - 10.09.2017 GCC Schefflenz

28.09.2017 - 30.09.2017 Transport/Service SEA TO SKY/ TR

29.09.2017 - 01.10.2017 GCC Bühlertann

 

Oktober

12.10.2017 - 15.10.2017 Enduro Tour Istrien

19.10.2017 - 22.10.2017 Enduro Tour Toskana

 

November

03.11.2017 - 05.11.2017 Transport/Service Hixpania/ES

 

Dezember