Termine

 

Alle Termine 2019

 

Januar

02.01.2019 - 06.01.2019 Enduro Tour Istrien

18.01.2019 - 26.01.2019 Enduro Tour Marokko

25.01.2019 - 02.02.2019 Enduro Tour Marokko

 

Februar

01.02.2019 - 09.02.2019 Enduro Tour Marokko

08.02.2019 - 16.02.2019 Enduro Tour Marokko - reserviert "Gruppe Jörg"

15.02.2019 - 23.02.2019 Enduro Tour Marokko - reserviert "Gruppe Helmut"

 

März

02.03.2019 - 06.03.2019 Enduro Tour Istrien

13.03.2019 - 17.03.2019 Enduro Tour Istrien - reserviert  *Gruppe Max*

 

April

 03.04.2019 - 07.04.2019 Enduro Tour Toskana

19.04.2019 - 23.04.2019 Enduro Tour Slowakei

 

Mai

02.05.2019 - 05.05.2019 Transport/Service EnduroPanorama/ RO

10.05.2019 - 12.05.2019 Transport/Service Extreme Lagares/ PT

22.05.2019 - 26.05.2019 Enduro Tour Slowakei - reserviert  *Gruppe Jürgen*

30.05.2019 - 02.06.2019 Transport/Service Erzbergrodeo/ A

 

Juni

22.06.2019 - 29.06.2019 Enduro Tour Rumänien - reserviert  *Gruppe Fonsi*

29.06.2019 - 04.07.2019 Enduro Tour Rumänien - reserviert  *Gruppe Michl*

 

Juli

06.07.2019 - 13.07.2019 Enduro Tour Rumänien

17.07.2019 - 21.07.2019 Enduro Tour Slowakei

30.07.2019 - 03.08.2019 Transport/Service Romaniacs/ RO

 

August

18.08.2019 - 23.08.2019 Transport/Service Six Days Cracy Job/ BG

31.08.2019 - 07.09.2019 Enduro Tour Rumänien

 

September

 

 

Oktober

 23.10.2019 - 27.10.2019 Enduro Tour Toskana

 

November

 06.11.2019 - 09.11.2019 Transport/Service MadRon/PT

 

Dezember